Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

A GINOP Plusz-1.4.3-24 KKV Technológia Plusz Hitelprogram

A Hitelprogram konstrukciójának részletei:

Kölcsön összege

 • minimum 10 millió Forint – maximum 100 millió Forint 0% kamatozású hitel

Az igényelhető hitelösszeg nem haladhatja meg a hitelkérelem benyújtását megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszörösét.

Hitelprogramban kezdő vállalkozások által igényelhető kölcsön maximum 50 millió Forint lehet. Jelen Felhívás szerint kezdő vállalkozásnak minősülnek a három teljes, lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások.

Saját forrás

A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%- a, regionális beruházási támogatással érintett költségtételek vonatkozásában az elszámolható költségek legalább 25%-a, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósítás előtt igazolnia szükséges.

Futamidők

 • az 50%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 24 hónap (ezt kell alkalmazni az általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések esetében)
 • 33%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 36 hónap
 • 25%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 48 hónap
 • 20%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 60 hónap
 • 14,5%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb legfeljebb 82 hónap
 • min. 10%-os mértékű megújuló energiával kapcsolatos beruházást is tartalmazó projekt esetén a szerződéskötéstől számított legfeljebb 120 hónap, amennyiben a kivitelezéssel érintett ingatlan is bevonásra kerül a fedezeti körbe.

A projekt megvalósítási határideje a szerződéskötést követő 18 hónap.

Kölcsönfelvevők köre

Magyarországon, Budapesten kívül, bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek legalább 5 főt foglalkoztatnak, és amelyek legalább egy teljes, lezárt üzleti évvel rendelkeznek.

A GINOP Plusz 1. prioritás keretében már támogatásban részesült vállalkozás jelen Hitelprogram keretében nem részesülhet támogatásban kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik vagy a támogatói döntés előtt visszalépett, melyet a Kölcsönkérelem benyújtásakor hitelt érdemlően igazolt.

Elszámolható költségek

Új tárgyi eszköz beszerzése legalább az összes elszámolható költség 50%-a értékben,

 • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka, mely az árajánlatban, adásvételi szerződésben szerepel) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is,
 • technológia fejlesztéshez kapcsolódó, új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű IKT eszközök (hardver, hálózati és telekommunikációs eszközök) beszerzési költségei, a tárgyi eszköz beszerzésen belül maximum 30%-os mértékben,
 • elektromos jármű beszerzése, a tárgyi eszköz beszerzésen belül maximum 50%-os mértékben, az alábbi feltételek mellett:
  Kizárólag az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti M1, N1, N2 járműkategóriába tartozó jármű szerezhető be a projekt keretében. Egy projekt keretében legfeljebb 1 db jármű szerezhető be.
  A meghatározott értéknél magasabb nettó bekerülési értékű jármű nem számolható el. Tehát nem szerezhető be és nem számolható el olyan jármű, aminek a nettó ára magasabb az adott kategóriában alább meghatározott összegnél.

GINOPPlusz 143 24 1

 • immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan elszámolható), legfeljebb az összes elszámolható költség 10%-a, TESZOR lista alapján
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége, valamint
 • az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem) beszerzésnek költsége, amely kizárólag a vételárat és az eszköz kiegészítő elemeit (pl. napelem esetén tartószerkezet, inverter, csatlakozódoboz, túláram és túlfeszültség védelem, kábelezés) tartalmazhatja.

A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához szükséges új eszközök fentiek szerinti költsége, valamint az új elektromos gépjármű beszerzésének költségei együttesen nem haladhatják meg az összes elszámolható költség 50%-át.

 • egyéb mérnöki és szakértői díjak tanácsadási költségek (pl. fordítás, tolmácsolás, lektorálás)
 • képzéshez kapcsolódó költségek, képzési és tanácsadási szolgáltatások
 • minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek (pl. minőségellenőrzéssel és tanúsítással kapcsolatos szolgáltatások költsége, minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek) legfeljebb az összes elszámolható költség 2,5%-a

GINOPPlusz 143 24 2

Biztosítékok köre

A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni. A beruházás tárgya a futamidő végéig nem idegeníthető el.

A hitelprogram keretében az elvárt fedezettség mértéke 50%.

 • a) új gép/berendezés/gépjármű vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés/gépjármű fedezetként, kivéve, ha az Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés során a gép/berendezés/gépjármű fedezeti értékét csökkenteni szükséges. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%.
 • b) megújuló energiaforrást hasznosító technológia projektcél esetén, a kivitelezéssel érintett ingatlant kötelező bevonni fedezetként. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%.

Az a) és b) pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a befogadási értékekből számítva a tőkekitettség 50%-a, több hitelcél esetén a fedezettségi szintet az egyes hitelcélokat érintő tőkekitettséggel súlyozottan kell aggregáltan megállapítani.

A hitelprogramban nem nyújtható kölcsön

 • egyedi tervezésű és gyártású eszköz finanszírozására,
 • ingatlan vásárlásra,
 • mezőgazdasági termelő vállalkozás - azaz olyan természetes vagy jogi személy,
 • amelynek a kölcsönkérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik - projektje finanszírozására,
 • élelmiszeripari vállalkozás részére, illetve élelmiszeripari tevékenységre irányuló fejlesztési igényre (TEÁOR 10-11 besorolás szerinti főtevékenységű vállalkozások illetve erre irányuló fejlesztési igény. Továbbá kizáró feltétel az is, amennyiben az igénylő vállalkozásnak nem a 10-11 TEÁOR kód szerinti a főtevékenysége, azonban a benyújtást megelőző teljes lezárt üzleti év alapján, az árbevételének több mint 50%-a származik ezen tevékenység(ek)ből)
 • építőipari vállalkozás részére, illetve építőipari fejlesztési igényre (TEÁOR 41-43 kód szerinti főtevékenységű vállalkozások illetve erre irányuló fejlesztési igény. Továbbá kizáró feltétel az is, amennyiben az igénylő vállalkozásnak nem a 41-43 TEÁOR kód szerinti a főtevékenysége, azonban a benyújtást megelőző teljes lezárt üzleti év alapján, az árbevételének több mint 50%-a származik ezen tevékenység(ek)ből).

A hitelprogram keretében 2024. áprilistól lehet kérelmet benyújtani.